Menu

Document. Cum se alocă banii din programul „Anghel Saligny”

f_350_200_16777215_00_images_banner1_citu_demnitate.jpg

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTARE PUBLICĂ: Cum se alocă banii din programul „Anghel Saligny”:

Vor fi alocate cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare județ, 4 milioane pentru fiecare comună și 7 milioane de lei pentru fiecare oraș.

Este un program extrem de necesar, susținut de liberali și pus în discuția liderilor coaliției de președintele PNL încă de la începutul acestui an.

NU este o favoare politică făcută vreunui primar, ci un drept al comunităților locale, în acord cu promisiunea făcută de PNL încă din 2020.

NU există discriminări sau condiționări în aplicare! Tentativa de utilizarea acestui subiect în scop electoral intern nu va duce decât la compromiterea sensului acestui program de investiții.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a supus consultării publice ordinul pentru aprobarea "Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d). „Pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanțarea minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, în limita sumei prevăzute în normele metodologice. Totodată, localitățile care accesează împreună fondurile disponibile prin acest program, prin Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, vor putea beneficia de o finanțare sporită cu 10%”, a precizat Cseke Attila, citat în comunicat. Ministrul Dezvoltării a arătat că, odată aprobat proiectul de ordin care prevede normele metodologice, MDLPA pune la dispoziția beneficiarilor platforma digitală investitii.mdlpa.ro. Astfel, derularea programului va fi total transparentă, întrucât UAT-urile și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București își vor putea crea conturi individuale pe platforma digitală prin care vor fi gestionate proiectele finanțate prin acest program. Vor fi alocate cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare județ, 4 milioane pentru fiecare comună și 7 milioane de lei pentru fiecare oraș. De asemenea, pentru fiecare municipiu (în afară de reședințele de județ) vor fi alocate 10 milioane de lei, iar pentru fiecare reședință de județ 43 de milioane de lei. Fiecare sector al municipiului București poate accesa fonduri în valoare totală de 35 milioane lei pentru proiecte prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny". Ce se finanțează: Potrivit indicatorilor minimali, prin program vor fi finanțate 000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse, 700.000 de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare, construcția sau modernizarea a 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare și 3.000 km de drumuri comunale. Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" prevede finanțarea proiectelor pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților, poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice. Normele iau în considerare componenta de mediu ca obiectiv specific pentru investițiile ce se vor finanța prin program. Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, a calității mediului și diminuarea surselor de poluare la nivel local vor fi parte a obiectivelor proiectelor locale. „Contractele de finanțare multianuale încheiate între MDLPA și beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, fără a depăși data de 31 decembrie 2028, și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Execuția contractelor va fi permanent monitorizată pentru a evita deturnările de fonduri. Va fi organizată o structură specială în cadrul MDLPA, care va asigura monitorizarea proiectelor”. Pe pagina Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se mai găsesc, în consultare publică, proiectele de acte normative prin care se stabilesc standardele de cost privind dezvoltarea rețelelor de apă, canalizare și gaze, care sunt preluate din proiectele finanțate din fonduri europene. Standardele de cost pentru modernizarea rețelei de drumuri au la bază standardele adoptate în 2010, dar abrogate în 2018, ajustate, pe baza datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, cu creșterea prețurilor materialelor de construcții.

În ce constă programul de investiții „Anghel Saligny”

Valoarea programului ”Anghel Saligny”, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 2021-2028, este de 50 miliarde lei. Programul național de investiții "Anghel Saligny" reprezintă soluția finanțării investițiilor care asigură accesul întregii populații, inclusiv din mediul rural, la servicii esențiale, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate. Un guvern are datoria să guverneze pentru toți locuitorii țării, nu doar pentru cei din marile orașe, cu atât mai mult cu cât aproape jumătate din populația României trăiește în mediul rural și în localități mici. Partidul Național Liberal a mers în alegerile locale și generale de anul trecut cu angajamentul dezvoltării României. Acest angajament este pus în practică prin PNRR (care vizează cu precădere investițiile „verzi” și digitalizarea), prin fonduri europene clasice și, de-acum, și prin Programul „Anghel Saligny”, care vizează cu precădere proiecte vitale pentru dezvoltarea comunităților comunități locale ce nu pot fi acoperite din finanțarea europeană clasică ori prin mecanismul european de redresare și reziliență. Programul „Anghel Saligny” întregește astfel viziunea PNL privind investițiile necesare dezvoltării României, astfel încât nicio localitate să nu fie lăsată în urmă. Acum un an au avut loc alegeri locale. Mii de primari au primit mandat de la cetățeni să dezvolte și să modernizeze localitățile lor. Programul „Anghel Saligny” oferă aceste pârghii acelor aleși locali care au legitimitate conferită prin vot direct de cetățeni, celor care cunosc cel mai bine problemele stringente ale localităților lor. Programul „Anghel Saligny” vizează trei domenii clare pentru investiții – apă și canal, gaze, asfalt pentru drumuri locale. OUG 95/2021 definește doar cinci categorii de investiții pentru serviciile esențiale pe care statul și UAT-urile sunt obligate să le asigure la standarde de calitate și siguranță tuturor cetățenilor Românei, indiferent dacă aceștia locuiesc în marile aglomerații urbane sau în orășele ori în mediul rural: a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei; b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. În 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor, beneficiarii vor putea depune cereri de finanțare.

Programul a fost impus de realitatea românească.

29% dintre localitățile României nu dețin rețele de apă și 57% din UAT-uri nu au canalizare. De altfel, în august, Comisia Europeană a deschis procedură de infringement contra României pentru că rețelele de apă și canalizare nu sunt pe deplin dezvoltate. Banca Mondială estima un necesar de investiții de cel puțin 80 miliarde lei în 2015. 000 km de drumuri județene și 27.000 km de drumuri comunale sunt nemodernizate. Asigurarea finanțării modernizării acestor drumuri este estimată la peste 50 miliarde lei. 70% din localități nu au acces la gaze naturale. Investiții de cel puțin 25 miliarde lei sunt necesare pentru asigurarea accesului tuturor UAT-urilor la rețele de distribuție. Necesarul total estimat la nivel național pentru toate domeniile (infrastructură locală de transport, alimentare cu apă, canalizare, distribuție gaze naturale) depășește 160 miliarde lei. Cu un buget de 50 miliarde lei, programul de investiții „Anghel Saligny” vizează soluționarea a circa 30% din acest necesar. Prin programele naționale de dezvoltare locală în derulare (PNDL) urmează să fie finalizate peste 3.400 obiective de investiții din domeniile drumuri, apă și canal, dintr-un total de 6.204 cereri care au fost depuse de UAT-uri. Astfel, doar în acest moment, sunt nefinanțate aproape 2.800 de cereri de investiții esențiale pentru comunități în drumuri și rețele de apă și canal locale, însumând 26.106 milioane lei. Acestea vor putea fi preluate în programul „Anghel Saligny”. De aceea este nevoie de continuarea unor astfel de programe, pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase între regiuni și recupera decalajele de dezvoltare între județe.

OUG Anghel Saligny poate fi consultată aici: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/09/OUG.pdf

 

 

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN