Menu

Document ! Viorica Dăncilă, rugată să facă bănci româneşti

f_350_200_16777215_00_images_dancila_viorica_oficial.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3455 București, 8 ianuarie 2019

„Creați-vă bănci proprii” !
Chemare adresată românilor de Joseph STIGLITZ, laureat al
Premiului Nobel pentru economie, cu prilejul vizitei sale în
România (iulie 2009)

Doamnei Viorica DĂNCILĂ
Primul Ministru al României

INVITAȚIE – CHEMARE
la asigurarea securității financiare a țării

Stimată doamnă prim-ministru,

Alături de majoritatea covârșitoare a românilor, noi - acționarii Băncii Internaționale a Religiilor domiciliați în țară și în străinătate am salutat cu speranțe sporite OUG nr. 114/29.12.2018 („taxa pe lăcomie”) – prima dovadă convingătoare că Guvernul Viorica DĂNCILĂ este realmente interesat de soarta finanțelor / economiei românești, a românilor beneficiari / utilizatori ai actualului sistem bancar (ne-românesc) existent în țara noastră.
Alături de aceeași majoritate covârșitoare așteptăm – Î N S Ă – ca dvs. să fiți convinsă de necesitatea nu numai strigentă, ci și U R G E N T Ă de a proceda la crearea în România a unui eficient CLIMAT CONCURENȚIAL pe tărâm bancaro-financiar prin promovarea de către Guvernul României a unor măsuri stimulatorii vizând atât crearea unui sistem bancar românesc (de stat și particular) preponderent pe piața economico-financiară a României, cât și constituirea / afirmarea capitalului românesc.

Considerăm că persiflarea degradantă / publică din această seară a OUG nr. 114/29.12.2018 de către dl Mugur ISĂRESCU („Bombă” – „Trăsnaie”) constituie o dovadă certă că elementele pe care le supunem atenției dvs. prin această

INVITAȚIE – CHEMARE
la asigurarea securității financiare a României

sunt de strictă actualitate.
În acest sens, acționarii Băncii Internaționale a Religiilor, care au constatat cu mâhnire și nedumerire:

1.- că guvernele României au ignorat impardonabil – cel puțin până acum - sus-menționatul mesaj de mult bun simț economico-financiar și – mai ales – de stringentă actualitate pe care l-a adresat românilor dl Joseph STIGLITZ;

2.- că în programul dvs. de guvernare nu sunt prevăzute măsuri vizând stimularea constituirii de bănci românești (de stat și particulare) și a sporirii / afirmării capitalului românesc,

vă roagă insistent să dispuneți inițierea grabnică a unor măsuri convingătoare privind disponibilitate Guvernului Viorica DĂNCILĂ de a impune ca una din principalele sale preocupări trecerea la traducerea în viață a pe deplin justificatului îndemn/mesaj care ne-a fost adresat de dl Joseph STIGLITZ și – implicit - NECESITATEA ASIGURĂRII SECURITĂȚII FINANCIARE A ROMÂNIEI pentru a dovedi – astfel – că sunteți sincer preocupată să edificați un sistem bancar românesc predominant în viația economico-financiară a României, să stimulați constituirea / afirmarea capitalului românesc,

Suntem convinși că dvs. știți deja că România este singura țară fostă membră CAER care, exceptând CEC-ul, nu mai are bănci comerciale și de investiții de stat/particulare proprii, nu mai dispune de suficient capital bancar autohton, că principala concluzie a dezbaterilor comentatorilor / specialiștilor pe această temă o constituie îngrijorarea că în condițiile actuale nu se poate vorbi de existența unei piețe naționale de capital românesc ca urmare a spulberării securității financiare a țării prin distrugerea premeditată a sistemului bancar românesc.
După părerea împărtășită de majoritatea specialiștilor financiar-bancari, cea mai sigură cale de creare a unei piețe naționale de capital o constituie elaborarea unei STRATEGII naționale temeinic/profesionist coordonate de stimulare a constituirii de bănci comerciale și de investiții proprii, a formării și creșterii capitalului autohton.
Considerăm că, în actualele condiții dificile în care se află economia românească (și) ca urmare a lipsei acute de capital propriu, Guvernul României, care se bucură de autoritatea/credibilitatea necesară pentru a coordona eforturile instituțiilor care au competență profesională în acest domeniu, va trebui să procedeze la elaborarea unei STRATEGIi naționale de natură să asigure securitatea financiară a țării.
Acesta este temeiul principal pentru care vă adresăm

INVITAȚIA – CHEMAREA
la asigurarea securității financiare a țării

Stimată doamnă prim-ministru,
Deoarece ne-am bucurat de privilegiul de a participa – indirect – la pregătirea unei ședințe a CSAT pe teme bancar-financiare (cea din 17 iulie 2002) considerăm că, în calitatea noastră de credincioși practicanți (ortodocși, catolici, protestanți, musulmani, evrei etc.) – adepți au unei transparențe totale - suntem obligați să relevăm că în memoriul CSAT nr. DSN/553/2002 (rugăm vedeți anexa), pe baza căruia au avut loc dezbaterile în cadrul ședinței din 17 iulie 2002, au fost înscrise constatări care dovedesc elocvent că Banca Națională a României – una din instituțiile fundamentale ale statului român – nu și-a îndeplinit corespunzător rolul de supraveghetor prudențial al sistemului bancar românesc:

„Evoluția crizelor și declanșarea falimentelor bancare au evidențiat faptul că, în România, supravegherea bancară este total deficitară. Banca Națională a României face tot ce este posibil să nu se implice într-o activitate de supraveghere” (subl.nst.).

De asemenea, în memoriul menționat sunt prezentate succint/corect/edificator unele din acțiunile mârșave la care a recurs Banca Națională a României pentru a putea determina falimentarea Băncii Internaționale a Religiilor (rugăm vedeți – în anexă – o fișă documentară pe această temă) :
a.- inițierea unor OUG-uri pentru a facilita distrugerea – cu acte-n regulă (!?) – a sistemului bancar particular românesc, inclusiv a Băncii Internaționale a Religiilor;
b.- difuzarea prin mass-media a unor informații false privind situația financiară a BIR;
c.- impunerea samavolnico-ilegală a unor limitări/restricții în exercitarea principalelor operațiuni specifice ale BIR;
d.- trasmiterea unei circulare prin care a dispus samavolnic ca valoarea creanțelor cesionate și încă neîncasate să fie trecută pe „pierderi” deși în contracte erau stabilite termene de încasare eșalonate etc., etc.
e.- publicarea ilegală (fără aprobarea CA al BNR) a criminalui comunicat de presa din 09.05.2000 (rugăm vedeți – în anexă, o fișă documentară pe această temă) prin care s-a creat intenționat panică în rândurile deponenților, panică soldată cu retrageri masive din lichiditățile BIR.
Deosebit de importantă pentru tema demersului nostru este constatarea autorilor memoriului CSAT nr. DSN/553/2002 potrivit căreia:

„În urma analizei efectuate de specialiști din cadrul Parchetului General s-a stabilit că procedura de faliment al Băncii Internaționale a Religiilor a fost ilegală” (subl.nst.).

Potrivit scrisorii CSAT nr. DSN/C/105/2003,

„În urma solicitării domnului Procuror General dr. IOAN AMARIEI a fost înaintat un dosar către Parchetul Național Anticorupție care conține atât informările comisiei, cât și alte memorii referitoare la Banca Internațională a Religiilor”.
(Vă reamintim că în legătură cu acest dosar transmis de CSAT PNA/DNA-ului după sedința sa din 17 iulie 2002 v-am transmis scrisorile nr. 3330/09.10.2018 și nr. 3422/07.12.2018 (rugăm vedeți anexele) la care nu am primit încă răspunsul dvs.)

Nu excludem posibilitatea ca CSAT-ul să fi antrenat atunci și alte autorități ale statului român în îndeplinirea hotărârilor care au fost adoptate în cadrul ședinței sale din 17 iulie 2002.
Suntem convinși că bunele intenții ale CSAT-ului din anul 2002 de a identifica și promova soluții pertinente în legătură cu unele problemele vitale ale societății românești, așa cum au fost – de exemplu – cele privind distrugerea sistemului bancar particular românesc, inclusiv a Băncii Internaționale a Religiilor, au fost – ulterior – sabotate eficient de unele cercuri politice, cu complicitatea Băncii Naționale a României, a unor grupuri de interese interlopo-mafiote și chiar a unor magistrați, în conformitate atât cu prevederile acordului secret dintre SRI și PÎCCJ/DNA și ale „Câmpului tactic”, cât și cu protocolul dintre PNA și BNR (rugăm vedeți – în anexă - unele extrase dintr-o scrisoare a ”Lojii Cavalerilor Dreptății din BNR” și o știre de presă).
Considerăm că este îndatorirea dvs., stimată doamnă prim-ministru, să acționați A C U M energic, prin intermediul autorităților competente, pentru a determina stabilirea vinovățiilor și a supune rigorilor legii pe indivizii vinovați de afectarea gravă a securității financiare a României, cu consecințe devastatoare pentru economia țării.

Stimată doamnă prim-ministru,
Demersul nostru se bizuie pe convingerea că dvs. împărtășiți părerea majorității specialiștilor în probleme financiar-bancare potrivit căreia distrugerea premeditată a sistemului bancar românesc, sub „controlul și supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României”, a lăsat economia românească la discreția capitalului bancar străin, care obține în România profituri superioare celor din țările de origine. Spre exemplificare, subliniem că în prezent, potrivit relatărilor presei de specialitate, capitalul străin externalizează (FĂRĂ FISCALIZARE) 80% - 90% din profiturile realizate efectiv în România.
Este fără putință de tăgadă că actuala jefuire nemiloasă a economiei românești este (și) o consecință firească/logică a facilitării de către Banca Națională a României, de către autoritățile guvernamentale și judiciare a manevrelor oneroase ale artizanilor/beneficiarilor PROGRAMULUI de devalizare/falimentare a unor bănci particulare românești.

Considerăm că OUG nr. 114/29.12.2018 va determina doar reducerea nu eliminarea fraudelor la care recurg băncile străine pentru a externaliza profituri uriașe din România. Tocmai de aceea propunem ca Guvernul Viorica DĂNCILĂ să inițieze URGENT măsuri vizând edificarea unui sistem bancar de stat și particular predominant în viața economico-financiară a țării, să stimuleze constituirea / afirmarea capitalului românesc !

Este cert că, lipsită de capital financiar autohton, economia românească va constitui – în continuare – o sursă sigură de îmbogățire a statelor deținătoare de capital financiar propriu.
De aceea, având în vedere:
a.- situația dramatică în care se află economia românească ca urmare (și) a lipsei capitalului financiar autohton;
b.- că unele cercuri financiare străine reușesc să facă față unei eventuale noi crizei economico-financiare (și) pe seama profiturilor obținute în țara noastră;
c.- că existența pe piața financiară românescă a unor bănci particulare românești cu capital majoritar autohton ar putea oferi României posibilitatea de a evita multe din consecințele nefaste ale actualelor/viitoarelor perturbări economico-financiare;
d.- că dificultățile cu care se confruntă țara noastră în prezent le-am fi putut depăși cu mult mai puține traume sociale și umane dacă băncile românești cu capital majoritar autohton nu ar fi fost distruse cu premeditare;
e.- că numai capitalul financiar românesc poate asigura securitatea financiară a țării, inclusiv dezvoltarea sănătoasă a economiei românești;
f.- că băncile străine din România extrag sume importante din circuitul economico-financiar al țării noastre, cu certe consecințe nefaste asupra prezentului și – mai ales – asupra viitorului economiei românești;
g.- că țările bogate se dezvoltă CONTINUU pe seama sărăcirii noastre CONSTANTE;
h.- că este incertă posibilitatea găsirii resurselor financiare necesare pentru înlocuirea fondurilor străine care sunt retrase;
i.- că în România nu se vor putea aplica strategii de dezvoltare trainică a economiei atât timp cât activitatea de creditare va fi – cu preponderență – în mâinile străinilor care nu urmăresc decât să obțină profituri imediate în detrimentul intereselor de durată ale economiei noastre naționale;
j.- că nicio țară membră a fostului CAER nu și-a distrus propriul sistem bancar, așa cum a procedat România;
k.- că Banca Națională a României, aflată sub perpetua conducere a dlui Mugur ISĂRESCU, nu s-a opus sub nicio formă distrugerii sistemului bancar românesc și
l.- că, potrivit justei/corectei aprecieri a unui fost prim-ministru român (dl Mihai TUDOSE), „BANCA NAȚIONALĂ ESTE BANCA ROMÂNIEI, NU A BĂNCILOR DIN ROMÂNIA”,

adresăm doamnei Viorica DĂNCILĂ,
Primul Ministru al României,
INVITAȚIA - CHEMAREA
de a dispune urgent măsuri vizând asigurarea
securității financiare a României

Ne exprimăm speranța că dvs. veți da curs acestui demers al nostru, respectiv că vă veți asuma nobila misiune de a iniția măsuri vizând atât dezvăluirea/sancționarea ilegalităților săvârșite în scopul distrugerii băncilor de stat și particulare românești, cât și stimularea refacerii sistemului bancar de stat și particular românesc.
De asemenea, nădăjduim că veți înțelege necesitatea ca măsurile pe care le veți întreprinde în vederea dezbaterii problemelor supuse atenției dvs. prin acest demers să se încheie cu adoptarea unei STRATEGII naționale privind asigurarea securității financiare a României.
În ceea ce ne privești, noi considerăm că, pentru a fi credibilă și eficientă, o asemenea STRATEGIE ar trebui să cuprindă măsuri vizând:

1.- Scoaterea la lumina zilei a ilegalităților săvârșite pentru a se putea jefui patrimoniul băncilor particulare românești (Banca Albina, Bankcoop, Banca Internațională a Religiilor etc.) și sancționarea făptuitorilor;

2.- Recuperarea uriașelor sume jefuite (cca 4,2 mrd. $SUA – una din cele mai mari escrocherii post-decembriste);

3.- Numai prin falimentarea politico-frauduloasă a Băncii Internaționale a Religiilor s-a produs un prejudiciu de peste 400.000.000 dolari SUA, prejudiciu recunoscut O F I C I A L chiar de către DNA prin Ordonanța sa din 04.02.2008 (vă vom transmite prin poștă acest document împreună cu originalul prezentei INVITAȚII – CHEMĂRI) și

4.- Inițierea unor stimulente legale de natură să intereseze cercurile economice și financiare românești să constituie bănci cu capital majoritar autohton. Să fie stimulate - cu precădere băncile - care investesc în proiecte economice.

Este fără putință de tăgadă că o asemenea STRATEGIE va fi primită cu mult entuziasm de comunitatea economico-financiară românescă, de opinia publică internă și internațională, cu certe consecințe favorabile asupra evoluției social-politice și – mai ales – economico-financiare a țării noastre, asupra prestigiului și credibilității Guvernului Victoria DĂNCILĂ !

Vă dorim mult, mult succes !
Așa să vă ajute Bunul Dumnezeu !

Așteptăm cu mare nerăbdare să ne comunicați răspunsul dvs.
Vă mulțumim !

Cu aleasă considerație,
Prof. Toma Bălășoiu
Reprezentantul acționarilor Băncii Internaționale a Religiilor
Una din miile de victime nevinovate ale făptuitorilor prejudiciului de 400.000.000 dolari SUA produs prin falimentul politico-fraudulos al Băncii Internaționale a Religiilor, ale ilegalităților săvârșite de Banca Națională a României pentru a obține falimentul Băncii Internaționale a Religiilor

P.S. Stimată doamnă prim-ministru,

1.- Considerăm că tema demersului nostru ne obligă să ne confesăm că, alături de multe, foarte multe victime nevinovate ale distrugerii premeditate a securității financiare a țării noastre, noi am admirat foarte mult pe excelentul ex-ambasador al SUA la București, E.S. dl Michael GUEST, pentru că s-a implicat sincer, cu multă pricepere și – mai ales – cu exemplară imparțialitate politică în combaterea actelor de corupție la nivel înalt (spre deosebire de alți ambasadori ai SUA care l-au succedat, E.S. dl Michael GUEST nu a avut atitudini partizane).
Suntem convinși că vă amintiți că cei vizați (îndeosebi conducerea liberală din acea perioadă) de intoleranța nediscriminatorie cu care acesta aborda probleme privind corupția la nivel înalt în societatea românească au declanșat o campanie de desconsiderare/blamare și chiar de denigrare a E.S. dl Michael GUEST, campanie care a îmbrăcat diverse forme perfide de manifestare, inclusiv pe tema orientării sale sexuale.
Campania de defăimare a E.S. dl Michael GUEST a fost accentuată mai ales după ce Domnia Sa a făcut cunoscuta declarație publică din 16 aprilie 2003, declarație care a înfricoșat cercurile încriminate:
„Stiu ce înseamnă lichidator, știu care sunt relațiile
lor, știu ce se întâmplă cu conturile lor din bănci”.
Din convorbirile avute de noi în acea perioadă cu diplomați americani a rezultat că E.S. dl Michael GUEST s-a referit în această declarație doar la „lichidatori” pentru a nu deranja prea mult pe politicienii pe care Domnia Sa îi avea – de fapt – în vedere cu prioritate/pentru a nu-și eroda și mai mult raporturile cu politicieni și cu unele instituții ale statului român, îndeosebi cu Guvernul României, cu Banca Națională a României și cu conducerile unor partide politice aflate atunci la putere, respectiv cu toți cei care, după părerea sa, jucau voios pe muzica indivizilor preocupați să se îmbogățească, fără nicio investiție, pe seama devalizării sistemului bancar românesc.
Deosebit de semnificativ este faptul că Domnia Sa + membri ai aparatului politico-diplomatic al Ambasadei SUA la București știau că distrugerea securității financiare a României s-a făcut pe baza unui PROGRAM bine pus la punct de artizani pricepuți în escrocheri financiar-bancare.
Ceea ce ne-a impresionat cel mai mult a fost cunoașterea atât a identităților acestor artizani și ale demnitarilor pe care aceștia îi foloseau în scopul facilitării/favorizării/acoperirii/mușamalizării activității lor ilegale, cât și a actelor legislative inițiate de BNR, cu complicitatea unor membri ai Guvernului României, pentru a asigura un cadru legal PROGRAMULUI de distrugere a sistemului bancar românesc: OUG nr. 110/30.06.1999, OUG nr. 186/19.11.1999, OUG nr. 20/23.03.2000 și OUG nr. 118/30.06.2000.
Suntem convinși că împărtășiți părerea noastră că este scandalos de alarmantă constatarea că, în timp ce noi, românii habar n-avem (oficial !?) cine a pus la cale distrugerea securității financiare a României, prietenii noștri americani știau/știu încă din 2002-2003 cine sunt devalizatorii băncilor românești, care au fost/care sunt relațiile personale ale acestora în sferele înalte ale puterii, cunoșteau/cunosc operațiunile oneroase care s-au efectuat/se efectuează prin conturile din țară și din străinătate ale acelora care au agonisit sume fabuloase fără a face vreo investiție !?
Nădăjduim că acțiunile pe care le veți întreprinde pe tema demersului nostru vor reuși să determine autoritățile noastre competente (SRI, SIE, Parchetul General, DNA, DIICOT ș.a.) să acționeze pentru a dezvălui ilegalitățile la care s-a recurs pentru a se asigura realizarea prevederilor PROGRAMULUI de distrugere a sistemului bancar românesc și – implicit – a securității financiare a României.

2.- Lucrarea-document intitulată „Război total împotriva corupției în România Falimentul Băncii Internaționale a Religiilor – CRIMĂ ORGANIZATĂ ȘI CORUPȚIE INSTITUȚIONALIZATĂ” elaborată de Parlamentul României, sub coordonarea dlui prof. univ. dr. Radu CIUCEANU, fost deținut politic anti-comunist, publică foarte multe documente, inclusiv materiale confidențiale, care dovedesc fără putință de tăgadă că, în perioada 1999 – 2003, serviciile de informații au pus la dispoziția autorităților statului român elemente convingătoare privind acțiunile ilegale la care au recurs artizanii PROGRAMULUI de distrugere a sistemului bancar românesc și – implicit – a securității financiare românești pentru a asigura reușita escrocheriilor puse la cale pentru a se îmbogăți pe seama jefuirii patrimoniului băncilor particulare românești.
Nu ne este cunoscută nicio dovadă că autoritățile române competente din acea perioadă ar fi luat în considerare sesizările serviciilor de informații privind ilegalitățile la care au recurs artizanii PROGRAMULUI menționat !?
Din tragico-dramatica noastră experiență a rezultat fără putință de tăgadă că o atitudine similară de ignorare suspecto-dubioasă a sesizărilor serviciilor de informații pe aceeași temă au manifestat-o / o manifestă autoritățile statului român în perioadă următoare până în prezent (?!).
Considerăm că numai Guvernul Victoria DĂNCILĂ poate face lumină în această problemă de maximă importanță pentru securitatea financiară a țării.
Îi dorim mult, mult succes !

3.- Vă rugăm să vă bizuiți pe disponibilitatea noastră de a colabora cu membrii grupului însărcinat de dvs. cu pregătirea dezbaterilor pe tema elaborării STRATEGIEI naționale de asigurare a securității financiare a țării.

4.- O INVITAȚIE – CHEMARE similară am mai adresat și unor precedesori ai dvs. (domnilor Victor PONTA și Mihai TUDOSE), care – spre uimirea noastră – au permis ca demersul nostru să fie transmis – spre competentă soluționare !?) – tocmai cui nu trebuia, respectiv dlui Mugur ISĂRESCU, adică tocmai persoanei care face tot ce îi este permis – CU SUSPECTĂ GENEROZITATE - de către principalele autorități ale statului român (Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ș.a.) să ascundă / să mușamalizeze fapte tot atât de grave cum sunt – de exemplu - ilegalitățile săvârșite de BNR pentru a obține falimentul Băncii Internaționale a Religiilor !?
În acest sens avem în vedere că dl Mugur ISĂRESCU nu s-a sinchisit sub nicio formă nici chiar atunci când, prin mass-media, i s-au adus unele acuzații deosebit de grave, așa cum ar fi:
a.- colaborarea cu securitatea ceaușistă (numele de cod MANOLE);
b.- suspiciunea că ar fi implicat în înlăturarea fizică a trei români în procesul de înstrăinare a Băncii Dacia Felix;
c.- actul de trădare națională dezvăluit de fostul prim-ministru Nicolae VĂCĂROIU.

Sperăm că dvs. nu veți mai permite aparatului administrativ să transmită și această INVITAȚIE – CHEMARE domnului Mugur ISĂRESCU, spre competentă soluționare, ci veți asigura ca specialiștii Guvernului Victoria DĂNCILĂ să întreprindă demersurile necesare pentru a elabora o STRAGEGIE de genul celei propuse de noi, să identifice o cale legală de a impune necesitatea ca BNR-ul, în primul rând dl Mugur ISĂRESCU, să respecte prevederile legale, să înlăture consecințele devastatoare ale ilegalităților pe care vi le-am adus la cunoștință prin sesizarea nr. 3163/06.01.2018 (rugăm vedeți anexa; așteptăm cu mare interes răspunsul dvs.)
Vă mulțumim !

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK