Menu

Senatorul PSD Matei Bogdan, propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

f_350_200_16777215_00_images__2017_matei-senator-.jpgSenatorul PSD Bogdan Matei alături de alţi senatori și deputați au făcut o propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane.

Propunerea a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere, iar în data de 28.11.2017 a fost trimisă pentru aviz la Consiliul legislativ, având termen 28.12.2017, iar tot in ziua de 28.11.2017 a fost trimisă pentru punct de vedere şi la Guvern.

Din Expunerea de motive reiese că:


Zona montană a României constituie un teritoriu de interes special, strategic, economic, social şi de mediu, care este marcată de dezavantaje naturale: altitudine, climă, pantă, fertilitate scăzută a solului, perioade mai scurte de vegetație, etc. și dezavantaje structural, precum scăderea populației tinere, distanțe mari față de centrele deciziționale și administrative, izolarea față de căile de comunicație și piețele de desfacere.


Având în vedere acest lucru, aceasta trebuie să beneficieze de o politică specială distinctă, definită conform principiilor dezvoltării durabile, care să vizeze reducerea dezechilibrului între zonele mai favorizate și cele montane.


Zona montană a României dispune de suprafeţe întinse de pajişti naturale (2.162.953 ha) cele mai multe dintre acestea (60%) cu o înaltă valoare natural (HNV), menţinute în această condiţie prin practicarea, de-a lungul timpului, a unei agriculture tradiţionale extensive, bazată pe folosirea îngrăşămintelor natural şi prin păşunat tradiţional, în special cu ovine.
Prin creşterea animalelor rumegătoare, ovine, caprine şi bovine şi prin utilizarea aproape în exclusivitate a îngrăşămintelor naturale provenite de la acestea, în Carpaţii României s-a format o valoroasă resură furajeră polifloră pe pajiştile montane existente. Păstoritul reprezintă un sistem de exploatare durabil a pajiştelor montane cu ajutorul animalelor.

Având în vedere tradiţia milenară a poporului român pentru pastoralism şi transhumanţă, existenţa unui efectiv important de ovine în Carpaţii României, necesitatea îmbunătăţirii calităţii păşunilor montane prin fertilizarea cu îngrăţăminte organice provenite de la oi, cererea crescândă de produse montane tradiţionale în rândul populaţiei, nevoia creării de spaţii moderne de locuit şi procesare pentru personalul angajat la stânele montane nou înfiinţate, având în vedere situaţia precară şi lipsa dotărilor la stânele existente, nevoia de încurajare a tinerei generaţii de a se implica în păstoritul montan, etc este necesară implementarea unui Program de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane.


Valoarea totală a Programului este de 7 mil. Euro pentru realizarea unui număr maxim de 135 de stâne montane.

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK