Menu

Deputaţii Eugen NEAŢĂ şi Daniela OTEŞANU: Iniţiativă legislativă de modificare a Legii privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_neata_otesanu.jpgAlaturi de colega mea, deputat Daniela Otesanu si alti colegi parlamentari, am depus o initiativa legislativa ce are ca scop modificarea Legii privind unele masuri in domeniul protectiei apelor.

Una dintre cele mai importante și dificile probleme cu care se confruntă România, în domeniul apelor și al îndeplinirii angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană, se referă la implementarea directivelor europene privind epurarea apelor uzate urbane.


Dificultățile legate de implementarea acestora sunt determinate de gradul redus de asigurare a serviciilor de canalizare și epurare, uzura fizică și morală a infrastructurii aferente și costurile deosebit de mari implicate de respectarea cerințelor europene.


Obligațiile care derivă din directive se referă la colectarea și epurarea apelor uzate de la aglomerările cu mai mult de 2000 locuitori echivalenți.


Având în vedere prevederile, în cadrul procesului de negociere au fost stabilite perioade de tranziție în funcție de mărimea acestor aglomerări umane. Astfel, pentru aglomerările peste 10.000 locuitori echivalenți, termenul de conformare pentru colectarea și epurarea apelor uzate a fost stabilit la 22 decembrie 2015.


Ca rezultat al acestor negocieri, legiferate prin Legea nr.157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005, s-a prevăzut că toate aglomerările umane de peste 10.000 locuitori echivalenți trebuie să respecte normele tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești (NTPA 011) până la data de 31 decembrie 2015, iar aglomerările umane cu o populatie cuprinsă între 2.000 și 10.000 de locuitori echivalenți să respecte aceleași norme tehnice până la 31 decembrie 2018.


Ultima analiza făcuta în ceea ce privește stadiul realizării lucrărilor de canalizare și epurare a apelor uzate din aglomerările umane, a scos in evidenta faptul că un număr foarte mic de astfel de aglomerări se conformează cu condițiile de descărcare impuse de normativele în vigoare, mare parte din acestea fiind încă în faza de realizare a investițiilor.


La sfârșitul anului 2015, din cele 242 de stații de epurare pentru aglomerări mai mari de 10.000 l.e., un număr de 55 stații de epurare dețin trepte de epurare terțiare (epurare avansată pentru nutrienți), iar dintre acestea doar 38 de stații de epurare respectă condițiile de descărcare a apelor uzate impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002.


Rezultă că pentru 195 de aglomerări (inclusiv 19 aglomerări care nu au stații de epurare) fie că trebuie acordate derogări și după 31 decembrie 2015, fie trebuie aplicate penalități pentru nerespectarea standardelor în vigoare privind calitatea apelor epurate.


În ceea ce privește aglomerările cu o populație echivalentă cuprinsă între 2000 și 10000 de locuitori echivalenți, din 1629 aglomerări doar 321 au stații de epurare. Din acestea, doar 8 stații de epurare respectă condițiile de descărcare a apelor uzate impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002.


Pentru o serie de aglomerări care au primit finanțare prin Programul Operațional Mediu 2007 - 2013, s-a prelungit termenul de finalizare a implementării proiectului până la data de 30 iunie 2016, iar pentru alte aglomerări, lucrările au fost fazate și urmează a fi realizate pana la sfarsitul anului.


Având însă în vedere că termenul până la care aglomerările umane cu mai mult de 10000 locuitori echivalenți trebuia să se conformeze a fost depășit, nu mai pot fi acordate derogări.

În această situație, autoritățile administrației publice locale își vor diminua semnificativ capacitatea de susținere și cofinanțare a investițiilor necesare pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane deoarece vor trebui să plătească penalități de până la 13 ori mai mari decât în prezent.

Proiectul de lege prevede condițiile de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, pentru folosințele de apă care au un curs de realizare sau urmează să realizeze investiții pentru infrastructura de apă uzată.Se prevede posibilitatea stabilirii, în autorizația de gospodărire a apelor a unor valori limită care să nu depășească valorile limită din tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru aglomerările cu mai puțin de 10000 de locuitori echivalenți, care urmează să acceseze diferite fonduri de finanțare, lucrările și termenele vor fi asumate de autoritatea administrației publice locale.Autorizatiile emise în baza acestei legi vor avea o valabilitate de maxim 5 ani, cu condiția respectării termenelor de realizarea a lucrărilor înscrise în acestea.

 

Deputat PSD Vâlcea Eugen NEAŢĂ

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN