Menu

Bravo, băieţi ! Aţi avut sânge în instalaţie

f_350_200_16777215_00_images_banner1_dragnea_grindeanu_1.jpgIată ca PSD a avut sânge în istalaţie ( știu că jurnalistic nu se folosește această exprimare, dar nu am alta) şi a dat ordonanţele, desigur, cu bunul simţ care caracterizează actuala putere. Sunt mândru de ei, desigur, până la proba contrarie. 

Acum să să vedem Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții !

Iată amanuntele ordonanţelor.

- pedeapsa pentru abuz în serviciu scade de la maxim 7 ani la maxim 3 ani sau amendă
- favorizarea făptuitorului nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative
- Modificările intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Au intrat deja în vigoare doar modificările la Codul de procedură penală. În cele 10 zile, Ordonanţa poate fi atacată la CCR.
Textul vechi:

(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de autor.

(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
Prima modificare: „Favorizarea săvârşită de un membru al familiei sau afin până la gradul II nu se pedepseşte”
A doua modificare: Se introduce un nou alineat, alineatul 4: Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative
Prin acest ultim alineat introdus, Guvernul Sorin Grindeanu nu ar putea să fie anchetat de procurori în cazul în care prin prezenta Ordonaţă de Urgenţă l-ar favoriza pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, printre altele.

Infracţiunea de abuz în serviciu (articol 297)

(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
Prima modificare: „Favorizarea săvârşită de un membru al familiei sau afin până la gradul II nu se pedepseşte”
A doua modificare: Se introduce un nou alineat, alineatul 4: Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative

Prin acest ultim alineat introdus, Guvernul Sorin Grindeanu nu ar putea să fie anchetat de procurori în cazul în care prin prezenta Ordonaţă de Urgenţă l-ar favoriza pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, printre altele.

Infracţiunea de abuz în serviciu (articol 297)
Textul vechi:
• Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.*)

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA

Textul nou: 1. Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte un act prin încălcarea unei dispoziţii exprese dintr-o lege sau o Ordonanţă a Guvernului, sa nu îndeplineşte un act prevăzut în dispoziţiile exprese dintr-o lege sau o ordonanta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 de lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute şi garantate de legile în vigoare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă

2. Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşte exerctiarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
Se introduce un alineat nou: "Dispoziţiile alin. 1 şi alin. 2 nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative"

Infracţiunea de neglijenţă în serviciu se abrogă.
Ce prevede fostul articol 298 din Codul Penal:
Neglijenţa în serviciu
Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Definiţia conflictului de interese (articol 301)
Varianta veche:
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.
Varianta nouă: se elimină sintagma "sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură"

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ
Articolul 290, privind Denunţul, se modifică prin introducerea unui alineat nou: “Denunţul se depune la organul de urmărire penală competent în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei prevăzute de legea penală".
Denunţul

(1) Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârşirea unei infracţiuni.
(2) Denunţul se poate face numai personal, dispoziţiile art. 289 alin. (2), (4)-(6) şi (8)-(10) aplicându-se în mod corespunzător.
La această situaţie s-a ajuns după ce Guvernul a adoptat marţi seara un proiect de lege privind graţierea unor pedepse, în timp ce pentru modificarea Codurilor penale s-a ales varianta Ordonanţei de Urgenţă.

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK